Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska Rozdzielnia sieciowa 15 kV K 467

Badania automatyki elektroenergetycznej:
 • przekaźników nadprądowo - zwłocznych,
 • przekaźników ziemnozwarciowych,
 • przekaźników gazowo - podmuchowych transformat.
 • przekładników prądowych,
 • przekładników składowej zerowej,

Badania 25 pól liniowych 15 kV:

 • badania wyłączników mocy
 • badania rezystancji torów prądowych wyłączników,
 • próby napięciowe,
 • próby funkcjonalne.

Beiersdorf Lechia S.A. Poznań Rozdzielnia K – 400 Przegląd konserwacyjny i badania eksploatacyjne rozdzielni sieciowej 15 kV.

 • badania automatyki elektroenergetycznej z symulacjami pracy zabezpieczeń,
 • badania rezystancji izolacji urządzeń,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 kV,
 • badanie 2 transformatorów sn/nn,
 • badania przekładników prądowych i napięciowych,
 • badania przekaźników nadmiarowo - prądowych,
 • próby funkcjonalne,
 • opracowanie instrukcji eksploatacji rozdzielni K 400,
 • zaktualizowanie schematów ideowych.

Centra S.A. Poznań, ul. Gdyńska Rozdzielnia K 111 Chemiczna i 12 rozdzielni wydziałowych

Prace kontrolno - pomiarowe
 • badanie 12 transformatorów 15 / 0,4 kV w stacjach wydziałowych,
 • badanie 1 transformatora 15 / 0,4 kV potrzeb własnych,
 • badanie oleju z 9 transformatorów 15 / 0,4 kV,
 • badania zabezpieczeń elektroenergetycznych w 17 polach rozdzielni 15 / 0,4 kV K 111 Chemiczna,
 • badania 16 wyłączników mocy 15 kV,
 • badania przekładników prądowych,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 KV,
 • symulowane próby automatyki elektroenergetycznej:
 • zabezpieczeń nadprądowo - zwłocznych,
 • zabezpieczeń ziemnozwarciowych,
 • zabezpieczeń gazowo - przepływowych,
 • zabezpieczeń temperaturowych transformatorów suchych,
 • próby funkcjonalne,
 • badania napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale w 12 rozdzielniach nn; miernik:
MAXTEST HT 2038 firmy AMPROBE

INSTRUMENT USA

Projekt i realizacja Internet-media.pl