Zakład Wyrobów Cukierniczych MILLANO Przeźmierowo

Badania odbiorcze stacji transformatorowej:
 • badania rezystancji urządzeń średniego i niskiego napięcia,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 kV,
 • próby napięciowe kabli 15 kV,
 • próby funkcjonalne urządzeń,
 • badania odbiorcze.

Zakład Ogrodniczy Poznań - Naramowice

Przegląd konserwacyjny i badania eksploatacyjne 2 stacji konsumentowych ul. Naramowicka

 • badania rezystancji izolacji urządzeń,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 kV,
 • badanie transformatorów 15 / 0,4 kV,
 • badanie uziemień roboczych i ochronnych ,
 • badania przekładników prądowych i napięciowych,
 • badania przekaźników nadmiarowo - prądowych,
 • próby funkcjonalne.

Wojewódzkie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Poznań

Przegląd konserwacyjny i badania eksploatacyjne stacji konsumentowej zasilającej Pasaż MM św. Marcin 24

 • badania rezystancji izolacji urządzeń,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 kV,
 • badanie transformatora 15 / 0,4 kV
 • badanie uziemień roboczych i ochronnych
 • próby funkcjonalne.

Serwis AKPiA Poznań, ul. Forteczna

Rozdzielnia 15 / 04 kV K 228 Forteczna

Zmiana nastawień zabezpieczenia nadprądowo - zwłocznego RIT 216 po wymianie transformatora.


Rozdzielnia 15 / 04 kV K 111 Chemiczna

Zmiana nastawień zabezpieczenia nadprądowo - zwłocznego RIT 216 po wymianie transformatora. Podłączenie i sprawdzenie zabezpieczenia temperaturowego.

Serwis AKP i A Roman Długi Poznań Centra S.A.

rozdzielnia K 111, ul. Chemiczna
rozdzielnia K 228 ul. Forteczna
rozdzielnia K 268 ul. Forteczna


 • badania przekaźników nadmiarowo - prądowych,
 • badania obwodów sterowania,
 • badania obwodów sygnalizacji ,
 • symulowane próby działania układów zabezpieczeń elektroenergetycznych,
 • próby funkcjonalne.

Projekt i realizacja Internet-media.pl