Volkswagen Poznań

Kotłownia
Prace kontrolno - pomiarowe:
 • skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • skuteczności przed dotykiem bezpośrednim,

Transport skidowy i podwieszany obsługujący:

 • lakiernię, fosforanowanie, kataforezę, kabinę ochrony czasowej w hali nr 1
Prace kontrolno - pomiarowe:
 • skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • skuteczności przed dotykiem bezpośrednim,
Linia produkcji Skody Fabia
Prace kontrolno - pomiarowe:
 • skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • skuteczności przed dotykiem bezpośrednim,
 • badania odbiorcze.

Towarzystwo Produkcji i Usług „KLIMGIS” Sp. z o.o. Gdańsk ul. Grunwaldzka 76 / 78

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG BANK S.A.
Oddział Operacyjny Poznań, ul. św. Marcin
Prace kontrolno - pomiarowe:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • badania odbiorcze:
 • urządzeń klimatyzacyjnych

TASKOPROJEKT Poznań

Volkswagen Poznań - spawalnia
zmodernizowane operacje technologiczne 100 - 130
pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,

badania odbiorcze zgodnie z PN - IEC 60364 - 6 - 61

Totalizator Sportowy P. P. Oddział Międzywojewódzki

Badania rozdzielni niskiego napięcia i obwodów sygnalizacji ppoż.

Stacja Przesypowa Cementu i Wapna Lasosice k. Leszna

Prace kontrolno - pomiarowe:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń

Projekt i realizacja Internet-media.pl