Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. Zakład nr 3 Odlewnia Aluminium

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • badania odbiorcze
 • centrale wentylacji ISP 1 - 3,
 • stacja filtrów wentylacji NORD,
 • stacja filtrów wentylacji WEST
 • centrala wentylacji pomieszczeń socjalnych,
 • centrala klimatyzacji.

Volkswagen Poznań

Prace kontrolno – pomiarowe 95 samochodów VW T 4 wyposażonych w instalację 220 V
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • badania odbiorcze

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. 28 Czerwca 1956 r. Zakład nr 3 Odlewnia Aluminium

Prace kontrolno - pomiarowe:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • badania odbiorcze
 • piec STRIKO - 2 sztuki,
 • piec indukcyjny - 2 sztuki,
 • kokilarki - 6 sztuk,
 • rdzeniarki - 8 sztuk,
 • piec WESTOFEN - 8 sztuk,
 • wstrząsarki - 3 sztuki,
 • mieszadła - 3 sztuki,
 • transporter - 2 sztuki,
 • rdzeniarka RHB,
 • rdzeniarki REUTTEL - 3 sztuki,
 • prasy ITALPRESS - 4 sztuki,

Volkswagen Poznań

Spawalnia
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • Oczyszczalnia wód opadowych
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • Przepompownia ścieków - hala nr 2
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,

Tras - Plast

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,

Prace kontrolno - pomiarowe

Projekt i realizacja Internet-media.pl