Volkswagen Poznań Sp. z o.o.ul. Warszawska

Prace kontrolno - pomiarowe:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń w:
  • linia montażu Volkswagena T 4,
  • linia montażu Skody Felicji,
  • kabiny objazdowe VW T 4 i Skody,
  • linia kontroli technicznej VW T 4 i Skody,
 • linia wyprawek lakierniczych.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawskaw cyklu 1 - rocznym: 1997, 1998, 1999 i 2000 r.

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń w:· stacji demineralizacji wody DEMI,
 • oczyszczalnia ścieków technologicznych,
 • oczyszczalnia ścieków komunalnych,· hydroforownia,· urządzenia pomocnicze stacji DEMI.
 • stacja dekantacji,
 • mieszalnia farb,
 • magazyn farb,
 • wentylatorownia 1 i 2,
 • wentylacja hali nr 1,
 • termowentylacja hali nr 1,

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawskaw cyklu 1 - rocznym: 1998, 1999 i 2000 r.

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń w:
 • linia fosforanowania nadwozi,
 • suszarka po fosforanowaniu,
 • linia kataforezy nadwozi,
 • suszarka gazowa i dopalacz po kataforezie,
 • urządzenia pomocnicze linii VBH i KTL.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń w:
 • hala nr 1e,
 • hala nr 1f,
 • hala nr 4 + tapicernia,
 • hala nr 6,
 • hala nr 7,
 • hala nr 9
 • hala nr 10,
 • budynek nr 3, 5, 11, 16, 17, 32a, 50, 52, 54,
 • stacja paliw,
 • stolarnia, narzędziownia,
 • budynek biurowy 1a, 1c, 1e,
 • sprężarkownia 6 kV i nn,
 • budynek 8 ab

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska

Badanie i próby funkcjonalne suwnic, dźwigów towarowych i towarowo - osobowych:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • próby funkcjonalne.

Projekt i realizacja Internet-media.pl