Zakład Elektromechaniczny Zbigniew Garczyk Kostrzyn

Prace kontrolno - pomiarowe silników elektrycznych:

  • badania rezystancji uzwojeń
  • badania rezystancji izolacji
  • badania odbiorcze.

Wyższa Szkoła Oficerska ul. Wojska Polskiego

Prace kontrolno - pomiarowe:

  • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,

Wielkopolskie Centrum Onkologii Poznań ul. Garbary 15

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Poznań ul. Dojazd 30

WANDALEX S.A. Warszawa, ul. Marynarska

Oddział Poznań Kórnik, ul. Katowicka
  • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,

Projekt i realizacja Internet-media.pl