SIEMENS AG ÖSTERREICH Linz, Austria Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zakład nr 1 Linia spawalnicza podłóg CADY MAXI

Prace kontrolno - pomiarowe
  • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji,
  • badania odbiorcze
Zakład nr 4


Linia podłużnic CADY MAXI
Zrobotyzowane stanowiska AFO 140 i AFO 150,
Linia Kleine ZSB

Prace kontrolno - pomiarowe
  • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji,
  • badania odbiorcze

MOVOMECH Systems AB Kristianstad, Szwecja

Volkswagen Poznań, Zakład nr 1, spawalnia
Poznań, ul. Warszawska 349


Zawieszki na poszyciach bocznych SLW - operacje AFO 280 - 300 L i AFO 280 - 300 R


Prace kontrolno - pomiarowe
  • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
  • badania odbiorcze, zgodnie z PN - HD 384-6-61 S2: 2006 (U)

Projekt i realizacja Internet-media.pl