Elprotech Komorniki Rozdzielnia 15 kV MST 1525 Fabianowska

Nastawy zabezpieczenia transformatora VIP 30,

Próby funkcjonalne.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Poznaniu Stacja transformatorowa K - 524

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • badanie rezystancji izolacji,
 • badanie rezystancji uzwojeń transformatora 15/04 kV,
 • próby napięciowe.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa W A T Poznań Stacja transformatorowa 15 / 0,4 kV MST 3058 Stobnicka

Badania odbiorcze stacji transformatorowej

 • badania rezystancji izolacji urządzeń średniego i niskiego napięcia,
 • badania transformatora
 • badania uziemień i napięć rażenia.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa W A T Poznań Stacja transformatorowa 15 / 0,4 kV MST 1584 Rybaki

Badania odbiorcze stacji transformatorowej

 • badania rezystancji urządzeń średniego i niskiego napięcia,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 kV,
 • próby napięciowe kabli 15 kV,
 • próby funkcjonalne urządzeń.

GUMA – BOLECHOWO Sp. z o.o. Bolechowo Przegląd konserwacyjny i badania eksploatacyjne rozdzielni sieciowej 15 kV i 2 rozdzielni oddziałowych

 • badania automatyki elektroenergetycznej z symulacjami pracy zabezpieczeń,
 • badania rezystancji izolacji urządzeń,
 • próby napięciowe rozdzielni 15 kV,
 • badanie 7 transformatorów sn/nn,
 • badanie uziemień roboczych i ochronnych,
 • badania przekładników prądowych i napięciowych,
 • badania przekaźników nadmiarowo - prądowych,
 • badania sprzętu ochronnego,
 • próby funkcjonalne.

Projekt i realizacja Internet-media.pl