Volkswagen Poznań ul. Warszawska

Ekspertyza na temat instalacji elektrycznej i elektroenergetycznej w nowej lakierni.

Volkswagen Poznań ul. Warszawska

Laboratorium TQ
 • elementy zasilania Prace kontrolno
 • pomiarowe
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń,
 • badania odbiorcze

Zakład Produkcji Odzieży Sunset Suits - Zakład w Suchym Lesie - Zakład w Krzyżanowie - Salon firmowy ul. Gwarna

 • Pomiary poziomu zniekształceń harmonicznych napięcia i prądu generowanych przez odbiorniki i ich komputerowa analiza,
 • pomiary parametrów mocy czynnej i biernej oraz kontrola współczynnika mocy cos.

PPT TASKOPROJEKT Poznań, ul. Warszawska Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Zakład nr 4 - hala 1

 • 43 szafki sterujące kleszczami 1000 Hz,
 • rozdzielnica spawalnicza HS 80 / KV 80,
 • skrzynka szynoprzewodu z kablem

Prace kontrolno - pomiarowe

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim,
 • pomiary rezystancji izolacji instalacji,
 • badania odbiorcze.

"Piotr i Paweł Wschód" Sp.z o.o.

Market Handlowy „Piotr i Paweł” Centrum Handlowe „Centrum Teresy 100

Badania fotometryczne:

 • natężenia oświetlenia stanowisk pracy i części handlowej
 • współczynników równomierności oświetlenia,
 • ocena higieniczna ośw. na stanowiskach pracy,
 • natężenie oświetlenia ewakuacyjnego.

Projekt i realizacja Internet-media.pl