Nothelfer GmbH ThyssenKrupp Ravensburg, Niemcy Volkswagen Poznań Zakład nr 4 Swarzędz - Jasień

Linie spawalnicze samochodu VW SLW


Prace kontrolno - pomiarowe:

Badania fotometryczne:

 • natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • współczynników równomierności oświetlenia,
 • ocena higieniczna oświetlenia na stanowiskach pracy.

Badania hałasu.

Badania stężeń dymów spawalniczych w strefie oddychania pracownika.
 • pył całkowity,
 • pył resbilabilny,
 • oznaczenie manganu,
 • oznaczenie cynku,
 • oznaczenie miedzi,
 • oznaczenie żelaza,
 • oznaczenie tlenku azotu,
 • oznaczenie ditlenku azotu,
 • oznaczenie tlenku węgla,
 • oznaczenie ditlenku węgla
 • oznaczenie ozonu.

Badanie pól elektromagnetycznych występujących na stanowiskach pracy.

Wyposażenie urządzeń elektrycznych w tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, zgodnie z PN.

Nothelfer S. L. ThyssenKrupp Barcelona, Hiszpania Volkswagen Poznań Zakład nr 4 Swarzędz - Jasień

Linie spawalnicze samochodu VW SLW


Prace kontrolno - pomiarowe:
Badania fotometryczne:
 • natężenia oświetlenia stanowisk pracy,
 • współczynników równomierności oświetlenia,
 • ocena higieniczna oświetlenia na stanowiskach pracy.
Badania hałasu.

Badania stężeń dymów spawalniczych w strefie oddychania pracownika.
 • pył całkowity,
 • pył resbilabilny,
 • oznaczenie manganu,
 • oznaczenie cynku,
 • oznaczenie miedzi,
 • oznaczenie żelaza,
 • oznaczenie tlenku azotu,
 • oznaczenie ditlenku azotu,
 • oznaczenie tlenku węgla,
 • oznaczenie ditlenku węgla
 • oznaczenie ozonu.
Badanie pól elektromagnetycznych występujących na stanowiskach pracy.

Wyposażenie urządzeń elektrycznych w tabliczki informacyjne i ostrzegawcze, zgodnie z PN.

Nothelfer S. L. ThyssenKrupp Barcelona. Hiszpania Volkswagen Poznań Zakład nr 4 Swarzędz - Jasień Linia spawalnicza samochodu VW SLW

Powtórne badania stężeń dymów spawalniczych w strefie oddychania pracownika na 18 stanowiskach.

 • pył całkowity,
 • pył resbilabilny,
 • oznaczenie manganu,
 • oznaczenie cynku,
 • oznaczenie miedzi,
 • oznaczenie żelaza
 • oznaczenie tlenku azotu,
 • oznaczenie ditlenku azotu,
 • oznaczenie tlenku węgla,
 • oznaczenie ditlenku węgla,
 • oznaczenie ozonu.

Nothelfer GmbH, ThyssenKrupp Ravensburg, Niemcy Volkswagen Poznań Zakład nr 4 Swarzędz - Jasień Linia spawalnicza samochodu VW SLW

Powtórne badania stężeń dymów spawalniczych w strefie oddychania pracownika na 18 stanowiskach.

 • pył całkowity,
 • pył resbilabilny,
 • oznaczenie manganu,
 • oznaczenie cynku,
 • oznaczenie miedzi,
 • oznaczenie żelaza
 • oznaczenie tlenku azotu,
 • oznaczenie ditlenku azotu,
 • oznaczenie tlenku węgla,
 • oznaczenie ditlenku węgla,
 • oznaczenie ozonu.

Bridgestone Firestone Poland Sp. z o.o. Poznań

Prace kontrolno - pomiarowe:
 • badania elektronarzędzi,
 • badania przedłużaczy

Projekt i realizacja Internet-media.pl