Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań, ul. Warszawska 349 Zakład nr 1, Nowa Lakiernia - poziom 20 m

Badania jakości napięcia rejestratorem SKYLAB HT 9030 firmy AMPROBE INSTRUMENT USA. Badania jakości napięcia w rozdzielniach nn stacji 15 / 0,4 kV ST 8 i ST 13.
Rejestrowano:
 • THD U i I,
 • harmoniczne napięcia,
 • harmoniczne prądu,
 • parametry mocy, prądu, napięcia,
 • moc dystorsji,
 • anomalie i zapady napięcia,

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Poznań, ul. Warszawska 349 Zakład nr 1, hala montażu nr 1 i 2

Badania jakości napięcia rejestratorem SKYLAB HT 9030 firmy AMPROBE INSTRUMENT USA. Badania jakości napięcia w 3 szafach sterowniczych po montażu pilotażowego zespołu dławików sieciowych zespolonych z filtrami RFI dla ograniczenia harmonicznych prądu. Rejestrowano:
 • THD U i I,
 • harmoniczne napięcia,
 • harmoniczne prądu,
 • parametry mocy, prądu, napięcia,
 • moc dystorsji,
 • anomalie i zapady napięcia,

Projekt i realizacja Internet-media.pl