Wykonujemy pomiary elektryczne nn i wn z zakresu:

 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • pomiary skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim obwodów silnoprądowych miernikiem impedancji pętli zwarcia o rozdzielczości 0,1 mili Ohma;
 • badania maszyn i urządzeń zgodnie PN - EN 60204 - 1: 2010 "Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn Część 1: Wymagania ogólne"
 • kompleksowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiektach budowlanych, zgodnie z Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994, art. 62, ust. 1, pkt. 2;
 • pomiary napięć rażenia dla urządzeń elektroenergetycznych powyżej 1 kV;
 • pomiary rezystancji uziemień i instalacji odgromowych;
 • badania elementów ochrony przepięciowej;
 • badania kabli niskiego i wysokiego napięcia;
 • lokalizacja uszkodzeń, identyfikacja i wyznaczanie trasy kabli niskiego i wysokiego napięcia;
 • pomiary rezystancji izolacji i próby napięciowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia;
 • badania transformatorów;
 • badania oleju transformatorowego (badania skrócone);
 • badania instalacji i urządzeń automatyki przemysłowej i elektroenergetycznej;
 • badania wyzwalaczy nadprądowych pierwotnych (Wip);
 • badania sprzętu ochronnego ( rękawice i obuwie dielektryczne, drążki manipula- cyjne, wskaźniki napięcia, uzgadniacze faz, dywaniki izolacyjne);
 • zdalne pomiary temperatury urządzeń i rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia;
 • badania elektronarzędzi, spawarek, zgrzewarek.

Dzięki specjalistycznym przyrządom pomiarowym wykonujemy pomiary elektryczne zarówno odbiorcze jak i okresowe na terenie całego kraju.

Projekt i realizacja Internet-media.pl