Przeprowadzamy badania odbiorcze i eksploatacyjne natężenia oświetlenia.

Posiadamy jako jedyny zakład w województwie wielkopolskim i ósmy w krajuCertyfikat kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy w zakresie oświetlenia elektrycznego i dziennego.

Certyfikat wydał Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W przypadku negatywnych wyników badań fotometrycznych jesteśmy przygotowani do zaproponowania Państwu nowego systemu oświetlenia. Projektowaniem nowego i modernizowanego oświetlenia zajmują się pracownicy znający doskonale technikę świetlną Do projektowania używamy najnowszych narzędzi w postaci programów komputerowych do wspomagania projektowania oświetlenia takich jak: DIALux w najnowszej wersji 4.10 oraz programu RELUX Pro 2012 - szwajcarskiej firmy RELUX INFORMATYK AG z możliwością wizualizacji projektu. Posiadamy również bazy opraw i katalogi wszystkich znaczących firm oświetleniowych.

Uczestniczyliśmy w pracach VIII (1999), IX (2000), X (2001), XI (2002), XII (2003), XIV (2005) i XVII (2007) Krajowej Konferencji Oświetleniowej organizowanych przez Polski Komitet Oświetleniowy.

Zakład poddał się w dniach 24 - 25 listopada 2008 r. badaniu biegłości laboratorium pomiarowego uczestnicząc V porównaniach międzylaboratoryjnych pomiarów oświetlenia na stanowiskach pracy, zorganizowanych przez Wojewódzką Stacje Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie z / s w Tarnobrzegu.

Projekt i realizacja Internet-media.pl