Przeprowadzamy badania odbiorcze i eksploatacyjne natężenia oświetlenia.

Posiadamy jako jedyny zakład w województwie wielkopolskim i ósmy w krajuCertyfikat kompetencji specjalisty ds. pomiarów parametrów warunków pracy w zakresie oświetlenia elektrycznego i dziennego.

Certyfikat wydał Ośrodek Certyfikacji Kompetencji Personelu przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

W przypadku negatywnych wyników badań fotometrycznych jesteśmy przygotowani do zaproponowania Państwu nowego systemu oświetlenia. Projektowaniem nowego i modernizowanego oświetlenia zajmują się pracownicy znający doskonale technikę świetlną Do projektowania używamy najnowszych narzędzi w postaci programów komputerowych do wspomagania projektowania oświetlenia takich jak: DIALux w najnowszej wersji 4.7 oraz programu RELUX Pro 2010 - szwajcarskiej firmy RELUX INFORMATYK AG z możliwością wizualizacji projektu. Posiadamy również bazy opraw i katalogi wszystkich znaczących firm oświetleniowych.

Uczestniczyliśmy w pracach VIII (1999), IX (2000), X (2001), XI (2002), XII (2003), XV )2005 i XVII (2007) Krajowej Konferencji Oświetleniowej organizowanych przez Polski Komitet Oświetleniowy.

W roku 2009 wdrożono w zakładzie System Zarządzania Laboratorium zgodnego z normą PN - EN ISO / IEC 17025: 2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących"

Zakład uczestniczy w badaniach biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w celu monitorowania oraz zapewnienia rzetelnych i wiarygodnych wyników zgodnie z deklaracja zawartą w Księdze Jakości.

Projekt i realizacja Internet-media.pl